schola Zlín

schola

Interpretace písní
Ave Crux (Na kterém Pán můj umírá)
Bohu chválu vzdej
Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil (Žalm 30)
Chci, Pane, chválit Tě
Dám vám nové přikázání
Dávám ti, Pane
De profundis (Já vím, že mě vyslyšíš)
Dotýkáš se mocí
Duchu Svatý, volám přijď
Eucharistia (Toto je moje tělo)
Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. (Ex 15)
Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože. (Žalm 42 + 43)
Je dokonáno (Ježíš je Pán)
Ježíši, Ty jsi můj Pán
K obětování (Pramen svého požehnání)
Kadoš (Hospodin, Pán a Bůh všemohoucí)
Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy. (Žalm 116)
Klečím tu, Pane, před Tebou
Kristus Král (Pán Ježíš je Král)
Kříž (Kříž na zdi máš)
Laudato sii
Madona (Každý z nás)
Marie Magdaléna (Den už se probouzí, temnota slábne)
Marie Magdaléna (Toužím se sklonit)
Můj přítel Ježíš
My jsme zde
Náš Pán, On je králů Král
Nebeský chléb (Syrský hymnus)
Neseme na stůl chléb a kalich
Nevymizí chvála Tvá
Nové přikázání (Ptáš se, jak žít)
Oběti velikonoční (Velikonoční sekvence)
Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. (Žalm 16)
Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. (Žalm 145)
Pane, co jsem já
Přijď k nám, Duchu Boží
Příjmi Pane dary
Radostí jsi mou (Chválím slávu Tvou můj Králi)
Ruah (Ne silou, ani mocí)
S Tebou sílu mám
Sláva Ti patří (Přišel Bůh)
Spěchám za vítězstvím
Staňte se solí
Svou pečeť mi dáváš
Tobě, Králi, toužím
Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho. (Žalm 118)
Tvé jméno, lásko
Ty jsi Bůh, který vládne
Ty jsi Král
Ty jsi mi vším (Jsi silou mou, když umdlévám)
Tys nám ukázal
Uzdrav málo lásky
V temnotách našich dnů
Veď mne, Pane můj
Vejdi pod střechu
Velehradské ordinárium
Viděl jsem pramen vody
Volám Haleluja
Vzkříšení
Zde jsem (K nám když jsi vstoupil)
Zní haleluja
Zůstaňte zde
Regenschori 2024