Ave Crux (Na kterém Pán můj umírá)

2781

Autor: Hana Svobodová
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

Text

1. Ave Crux, na kterém Pán můj umírá, Ave Crux, tebou se cesta otvírá. Lidé jdou po cestách svých, nevědí, co je hřích, neznají tvůj kříž, pod křížem svým klesají. 2. Ave Crux, láska má podobu tvou, Ave Crux, vedeš mé kroky za pravdou, před tebou bych sklonit chtěl pýchu svou, buď dál silou mou, vždyť vím, jsi světa záchranou. 3. Ave Crux, o lásku k tobě prosím dál, Ave Crux, abych se sebe sám už vzdal. Přicházíš, abych tě přijmul a šel a tvé rány měl, jak Pán, abych měl Tvá znamení. 4. Ave Crux, nebe a zem se setkává, Ave Crux, je silou mnohých síla Tvá, Ave Crux, chci žít ve jménu tvém, v tobě se setkám se světlem, Ave Crux, Ave Crux.