Noty

pil, Tvá vstou H jsi když E K nám 1. čin mi H dal E Tvůj za hléd F m zář A vzplá la, ve tmě hu mi F m tou A chvá lit, A nout. su, co H E Krá na žít. vždy A Tvé ko sti H v blíz E Te před bou lit, se jsem, chci chvá E A Zde R: že jsi říct, chci E / G můj Pán. zde jsem a sklá H / D nět, ho ný, den krás E chval a de na vše chno A Jsi sám. Ty A her úc H / D de no všech E / G nád ty, na neš ve slá A vlád F m vě, dnů H všech kte Krá 2. E li A u ván. ctí v ne be sích H byls E tem Tvé A mís F m dy, lo Tvé, H by la E Zem, k nám. žil A ses H ky když sní E z lás Te před bou lit, se jsem, chci chvá E A Zde R: že jsi říct, chci E / G můj Pán. zde jsem a sklá H / D nět, ho ný, den krás E chval a de na vše chno A Jsi her E / G no nád Ty sám. na de všech úc H / D ty, A ky k nám E / G sná jsi šel kříž, A B: z lás H A jen sám Ty A víš. můj stál hřích, E / G H co

Text

1. K nám, když jsi vstoupil, Tvá zář ve tmě vzplála, Tvůj čin mi dal zahlédnout krásu, co dává mi touhu Tě chválit, v blízkosti Tvé navždy žít. R: Zde jsem, chci Tě chválit, před Tebou se sklánět, zde jsem a chci říct, že jsi můj Pán. Jsi nade všechno krásný, hoden chval a úcty, nade všechno nádherný, Ty sám. 2. Králi všech dnů, který vládneš ve slávě, byls' v nebesích uctíván Zem, dílo Tvé, byla místem Tvé bídy, z lásky když snížil ses k nám. R: B: /: A z lásky k nám, jsi snášel kříž, co stál můj hřích, Ty sám jen víš. :/ R: