Schola brněnské mládeže (SBM)

schola

O schole
Kdo jsme? SBM, tedy Schola brněnské mládeže. Jsme sbor zpěváků a hudebníku, kteří rádi chválí svým zpěvem Boha, a to už od roku 2002. Protože naši zpěváci nepocházejí z jedné farnosti, ale z různých koutů nejen brněnských, ale i mimobrněnských, zdálo se nám Brno jako dostatečně obecné pro volbu názvu Schola brněnské mládeže. Tento název vydržel hodně dlouho a vlastně stále trvá.
Interpretace písní
Abba Otče (Hymna SDM Čenstochová 1991)
Aleluja 3
Ať chválí duše má teď Pána
Ať požehnán je Bůh
Ať srdce mé Tebe vídá
Ave crux
Ave Maria, Pán buď s Tebou
Blahoslavení milosrdní (Hymna SDM Krakov 2016, K výšinám své oči pozvedám)
Boží Beránku, Tobě patří čest
Chvalte, služebníci
Hledám vás (CSM Tábor 2007)
Hospodine, Pane náš (Jak důstojné, Žalm 8)
Já navěky Ti chválu vzdávám
Jen chválím
Kéž se v našich domech tančí
Králi můj, Tebe hledám
Loretská hymna
Maria (Tak přicházíš)
Můj Králi, má spáso (Tobě ať jásání)
Nade vší mocí
Nyní pokloňme se před Králem
Pane, přijď (Pane, přijď s mocí svou)
Píseň sv. Františka (Buď veleben, Františkova sluneční píseň)
Poletím (Duše má, ty to nevíš)
Sláva Tvá (Beránku můj)
Slunce Kristovy lásky
Surrexit Christus
Světlo světa (Hymna SDM Torronto 2002)
Svorni jsme
Tobě patří chvála
Tvé světlo ve tmě svítí
Tvé světlo září v nás
Tví jsme my
Ty jsi Král
Učiň mě, Pane, nástrojem (ať stále zářím pokojem)
Uzdrav svou zem
Vinný kmen (Svou sílu nám)
Vodo života (Jako laň, která touží)
Zář tváře Tvé (Buď světlem nám)
Zde jsem (K nám když jsi vstoupil)
Zvěstuj dál Boží lásku (Hymna SDM Manilla 1995)
Regenschori 2024