Tys nám ukázal

1074

Autor: Hana Svobodová
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

Text

1. Tys nám ukázal, že láska bolí, že je silnější než smrt, v protivenství nepovolí, Tys nám ukázal, jak je cenná, je mocnější než hřích, není nic, co nepřekoná. Svět Tě sytil potupou a Ty jsi přijal kříž, v lásce věrně stál, když byl jsi bičován. R: Proto se dnes králi svému, pro mé viny zmučenému klaním a za kříž chválu vzdám, ať mou slabost i mé viny skryjí ruce Mariiny, vyznávám svůj hřích, vyznávám svůj hřích, který snímá Pán. 2. Tys nám ukázal, že láska trvá, tam, kde rozhojnil se hřích je i síla milostivá, Tys nám ukázal, že láska pravá, ta si nenechává nic, třeba vlastní život dává. Svět Ti nabídl jen kříž, Tys do krajnosti šel, v lásce věrně stál, když byls ukřižován. (R:) 3. Ty nám otvíráš pramen spásy, výheň lásky Tvé ani moře neuhasí.