Ty jsi Bůh (Když pozvednem ruce své)

783

Originál: It Is You
Autor: Peter Furler,
autoři překladu: Jiří Jelínek, Petr Chlouba

Překlady

en It Is You originálO Peter Furler
cs Ty jsi Bůh překladP Jiří Jelínek, Petr Chlouba

Text

1. Když pozvednem ruce své, zdali jsi nám blíž, a vzýváme jméno Tvé, zda nás navštívíš? Spolu přišli jsme sem Tebe uctívat, Ty jsi milostivý. R1: Ty jsi Bůh nejvyšší. Ty jsi Bůh, vším nebem zní. Ty jsi Bůh, chvály jsou Tvé. Ty jsi Bůh, Ty jsi Bůh. B: Svatý, svatý je Pán všemohoucí, svaté, svaté má jméno jen on. Svatý, svatý je Pán všemohoucí, svaté, svaté má jméno jen on. Ty jsi Bůh nejvyšší, Ty jsi Bůh, Ty jsi Bůh. B: Svatý, svatý je Pán všemohoucí, svaté, svaté má jméno jen on. Svatý, svatý je Pán všemohoucí, svaté, svaté má jméno jen on. R2: Pozvednem ruce své, vzýváme jméno Tvé. Zdali nás navštívíš láskou svou, milostí? R1: