Oběti velikonoční (Velikonoční sekvence)

4027

Originál: Victime paschali laudes
Autor neznámý,
autor překladu neznámý

Noty

Text

Oběti velikonoční, křesťané, chválu vzdejme. Beránek spasil ovce: Kristus nevinný za nás hříšné zas usmířil svého Otce. Smrt a život se střetly, podivný souboj svedly: Pán žití usmrcen, vládne živý. Marie, kams' ráno šla? Řekni nám, cos' viděla? Prázdný hrob Krista živého a slávu zřela jsem vzkříšeného, anděly svědčící, roušku, šaty, ležící. Vstal Kristus, moje naděje, jde před vámi do Galileje. Že vstal Kristus slavně z mrtvých to je zcela jisté. Smiluj se nad námi, vítězný Kriste! Amen. Aleluja.