Pane, som tak velmi rád

2591

Originál: Lord, I Lift Your Name on High
Autor: Rick Founds,
autor překladu neznámý
sk

Text

1. Pane, som tak veľmi rád, život s Tebou som už skúsil. Tak Ti spievam pieseň chváľ, Teba poznať vždy som túžil. R: Z nebies zostúpil si k nám na túto zem, tu na kríži musel's mrieť aj za môj hriech. Kríž pred hrobom v krvi stál, z hrobu Otec si Ťa vzal, tak Ti spievam pieseň chváľ.