Text

1. Nad všechny krále, nad každou moc, nad zákon přírody i lidskou ješitnost. Nad světa moudrost a krásu stvoření, byl jsi tu už před počátkem dní. 2. Nad každou říši, nad vládu všech, nad každý zázrak, co spatřil tento svět. Nad všechny poklady a světa bohatství, marné je Ti hledat srovnání. R: Kvůli nám žils a umíral, dán Ti hrob, svět Tě nepřijal. Zašlapán jak do prachu růže, Tys neváhal za můj hřích život dát.