Překlady

en Agnus Dei originálO Michael W. Smith
cs Agnus Dei autorizovaný překladAP Tomáš Coufal, Petr Chlouba
cs Haleluja překladP Karel Řežábek, Ondřej Malina

Text

Haleluja, haleluja, vládne nám všemocný Bůh a Král. Haleluja, Svatý, Svatý, Svatý Pán Bůh Všemohoucí, hoden je On sám, Beránek, náš Pán, přijmout chválu, Svatý, Svatý Pán Bůh Všemohoucí, hoden je On sám, Beránek, náš Pán, přijmout chválu. Haleluja, Svatý, Svatý, Ty jsi náš Bůh Všemohoucí, přijmi, Pane náš, přijmi, Pane náš, naši chválu, Svatý, Ty jsi náš Bůh Všemohoucí, přijmi, Pane náš, přijmi, Pane náš, chválu.