Stáj chudičká

Text

Stáj chudičká vzácný poklad ukrývá: Kníže pokoje spí tam v prostých jesličkách. Chválu mu vzdám, s úctou se mu pokloním, Kníže pokoje, vítám Tvoje zrození. Opustils slávu nebeskou, slávu Otce svého. Slávu Otce svého, Králi narozený, Kníže pokoje, vítej Kníže pokoje!