Pojďme díky vzdávat

597

Autor: Jiří Jelínek

Text

1. Pojďme díky vzdávat, pojďme chválu zpívat, svaté jméno Ježíš uctívat. R: On je vyvýšený Pán, svůj trůn má v nebesích, z našich srdcí staví chrám, žehná dílu rukou svých. On je vyvýšený Pán, svůj trůn má v nebesích, z našich srdcí staví chrám, žehná dílu rukou svých. 2. Vzdejme Jeho jménu chválu, ta patří jen Jemu, krví svou nás navždy očistil. R.