Ježíš, Boží Syn

512

Autor: Jiří Jelínek

Text

R: Ježíš, Boží syn, Ježíš, mě zbavil vin. Ježíš, Boží syn, Ježíš, mě zbavil vin. 1. Ježíš je má skála, nebe je můj dům, má chvála zní k nebesům. Ježíš je má skála, nebe je můj dům, má chvála zní k nebesům. R: 2. Jemu patří sláva, jemu patří dík, má chvála za spasení. Jemu patří sláva, jemu patří dík, má chvála, má chvála, má chvála za spasení.