Hospodine, králů Králi

502

Autor: Jiří Jelínek

Text

1. Hospodine, králů Králi, nepomine sláva Tvá. Stále plyne mezi námi, cíl nemine láska Tvá. R: Ty jsi náš svatý Pán, Otec, Syn, Svatý duch. Ty jsi náš mocný Král, náš věčný Bůh. 2. Milujeme Tvoje řády, na každý den dobré jsou, přežijeme všechny pády, když s vírou půjdem' za Tebou. R.