Chválou ať zní

2500

Autor: Jiří Jelínek

Text

Chválou ať zní celá zem, chválou ať je život náš naplněn. Chvála ať zní Jménu jmen, Ježíš žije oslaven, Ježíš žije oslaven. Svou slávou naplň místo, kde schází se Tvůj lid, jen Tvojí cestou toužíme jít. Svou slávou naplň místo, kde schází se Tvůj lid, jen Tvojí cestou toužíme jít. Koho vina tíží, ta vládne nad ním, na Golgotském kříži najde odpuštění.