Hoden jsi vzít

2434

Autor: Jiří Jelínek

Text

Z nebes k nám jsi promluvil, z nebes k nám jsi sestoupil, Tys na kříži hřích porazil, vzkříšením jsi zvítězil. Hoden jsi vzít slávu i čest, mocen jsi nás ve své náruči nést, hoden jsi vzít slávu i čest, mocen jsi nás vést. Požehnán buď Hospodin, požehnán buď Ježíš Syn, požehnán buď svatý Duch, požehnán buď Otec Bůh.