Miserere

2411

Autor: Hana Svobodová
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

Text

Miserere nobis, Domine, Domine, miserere nobis, Domine. 1. odpusť, Pane, hřích, prosím, odpusť vinu mou, odpusť, Pane, hřích, přijmi duši zkroušenou, o pokory dar tebe prosím, Pane můj, odvahu mi dej, mého ducha posiluj. 2.Zakusímli boj, prosím, dej, ať vytrvám, co svádí z cesty tvé, toho ať se, Pane, vzdám. Až pak uzřím smrt, ukaž slitování své, k chvále zástupů svatých přidej chvály mé.