Noty

H být bo žím tem Je 1. E A krás ot ho ce mít. A své H hu a E v Bo H nad svě tem le A On E stá či H žít. v Je ho smím A a E den no zpí vám C m kaž tak A R: tří je mu C m pa ži vot A Bo své, H hu ly chvá H tné, le ra dos kde mi A chví i pláč můj, tam svou E mo po C m čí, ly ne sta vra se na cím, vždyť jen H vždy há, k ně mu C m srd ce E zná. E on ce zná, H srd dát H Je šem ží se vést Je 2. sné A E krá bi k ne H výš. A pat stou jen a s Ním E ku H Ma znát mat ri i A krás Je E zlem před A hle dat skrýš. u E a den no zpí vám H A R: tak kaž C m tří je mu pa C m ži vot Bo A své, H hu ly chvá H tné, le ra dos kde mi chví A i pláč můj, tam svou mo E po C m čí, ly ne sta vra se na cím, vždyť jen vždy C m H k ně mu há, srd ce zná. E on E ce zná, H srd

Text

1. Je krásné být Božím dítětem a v Bohu svého Otce mít. On stále vítězí nad světem a já smím v Jeho péči žít. R: A tak každý nový den zpívám Bohu chvály své, Jemu patří život můj, pláč i chvíle radostné, kde mi síly nestačí, tam Svou mocí pomáhá, k Němu vždy se navracím, vždyť jen On mé srdce zná, srdce zná. 2. Je krásné Ježíšem dát se vést a s Ním jen stoupat k nebi výš. Je krásné znát matku Marii a u ní před zlem hledat skrýš. R: